Toamna


Scopul: îmbogăŃirea cunoştinŃelor despre anotimpul toamna.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcări corespunzătoare textului.

Resurse didactice: Jocul muzical „Toamna”

1.Gal – be – ne şi ro–şii frun- ze

Din co–paci s-au des-fă – cut

Joa–că’n a – er o – bo – si – te La pă–mânt toa–te-au că – zut.

2. Păsărelele s-adună,

3. Noi cu coşul în pădure,

Ciufulite sunt de vânt,

CiupercuŃe tot cătăm,

Stoluri pleacă spre Ńări calde,

Şi cu toamna, pe cărare,

Aripile fluturând.

Ne-ntâlnim, ne salutăm.

Desfăşurarea jocului: Copiii se risipesc în diferite părŃi ale camerei (terenului). Ei se învârtesc, apropiindu-se de centrul camerei şi, la sfârşitul primei strofe, formează un cerc. Apoi se lasă în jos îndoind genunchii, imitând în acest fel căderea frunzelor. Cu mâinile desfăcute lateral, copiii arată cum zboară păsărelele.

Copiii fac mişcări de parcă ar Ńine un coş în mână: se apleacă din când în când de parcă ar strânge ciuperci. Ei se salută unii pe alŃii, aplecând uşor capul. După aceea se cântă cântecul fără cuvinte, copiii risipindu-se în diferite părŃi. Jocul reîncepe insistând ca mişcările indicate în textul cântecului să fie executate la timpul cuvenit.

Cu mingea


 Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească textul şi melodia cântecului, să arunce şi să prindă mingea în ritmul cântecului.

Resurse didactice: mingi, Jocul muzical „Cu mingea”.

Hai – deŃi la joa – că, ză – pa – da s-a to – pit.

 Cu mic, cu ma – re, hai ve – seli să zbur – dăm.

Na Ńi – e, dă-mi mi – e, u i – te, ui – te-a – şa

Şi ghi – o – ce – lul

Ia – răşi s-a tre – zit.

Cu min–gea noas – tră,

Hai să ne ju – căm.

Hei, prin–de-o bi – ne,

Vezi de n-o scă – pa!

Desfăşurarea jocului: Copiii stau aşezaŃi faŃă în faŃă pe două linii la distanŃă de un metru. Cei din prima linie au fiecare câte o minge în mână. ToŃi copiii cântă primele două strofe mergând ritmic pe loc. La strofa a III-a începe jocul cu mingile, care se aruncă la partenerii din faŃă şi iarăşi vin înapoi, dar pe cât posibil în ritmul cântecului – pe fiecare măsură o aruncare de minge. Jocul se reia de mai multe ori.

Vulpea şi gâştele


 Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să cânte şi să execute mişcările cerute de text.

Resurse didactice: Jocul muzical „Vulpea şi gâştele” , Muzică şi versuri: A. Motora Ionescu

Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga

Gâş – te – le prin iar – bă stau la sfat,

Vi – ne ho– Ńo – ma– na a– dul- me- când,

Tot ca ea şi – re – te hai şi noi, Ghi, ga, ga, ghi, ga, ga

Vul– pea-şi fa –ce pla – nuri de fu – rat

Fu – ră câ – te-o gâs – că, rând pe rând.

Să a – du – cem gâş – te- le -na – poi.

Desfăşurarea jocului: Copiii aşezaŃi în cerc merg, unul după altul, cântând în timp ce un copil vulpe pândeşte dintr-un colŃ, gata să se repeadă în cârdul gâştelor – strofa I; pe strofa a II-a vulpea fură, pe rând , 2-3 gâşte şi le duce în bârlogul ei (colŃul dinainte stabilit).

După terminarea strofei a III-a , toŃi copiii se duc în bârlogul vulpii şi iau înapoi gâştele furate. Jocul se reia de la început, cu altă vulpe şi alte gâşte furate.

Rece, cald, frige


Scopul: dezvoltarea perseverenŃei.

Obiective operaŃionale: să caute jucăria ascunsă, să respecte indicaŃiile primite. Resurse didactice: o jucărie, o basma.

 Desfăşurarea jocului: Un copil este legat la ochi cu o basma. Copiii stau la locurile lor în timp ce unul dintre ei ascunde o jucărie. La comanda cadrului didactic, copilul legat la ochi, îşi desface basmaua şi porneşte în căutarea jucăriei ascunse. Când se apropie de jucărie, propunătorul împreună cu clasa spun: „cald”, când e foarte aproape strigă: „frige”, iar dacă se depărtează îl previn prin cuvântul: „rece”. Jocul se desfăşoară prin îndrumarea copilului cu ajutorul acestor trei cuvinte, până găseşte jucăria. Jocul se reia prin schimbarea copilului care caută jucăria ascunsă.

Cine l-a strigat pe Martinel?


 Scopul: dezvoltarea capacităŃii de recunoaştere a vocii colegilor.

 Obiective operaŃionale: să ghicească cine l-a strigat. Resurse didactice: un ursuleŃ, o basma sau un fular.

Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaŃi în formaŃie de semicerc, iar în faŃa lor se află un copil, legat la ochi, cu un ursuleŃ în braŃe. La începerea jocului, cadrul didactic face semn unui copil din semicerc care strigă: „Martinel!”. Cel din mijloc îşi descoperă ochii, se îndreaptă spre cel care-l bănuieşte că l-a strigat şi-i pune ursuleŃul în braŃe.

Dacă a ghicit, schimbă rolurile între ei, dacă nu, trece din nou în mijloc, se leagă la ochi şi aşteaptă o nouă chemare a lui „Martinel”. Dacă acesta nu reuşeşte să ghicească, după 3 încercări , este înlocuit cu alt copil şi jocul continuă.

Bibliografia Ludotecii virtuale


Termenul de  “Ludoteca” (lat. “ludo” – a se juca, a exersa, a antrena, a acţiona într-un fel; grec. “theca” – loc de întîlnire , de conversare) înseamnă un loc de întîlnire al copiilor si parintilor pentru a se juca.

Ludoteca virtuala pe care o inauguram in aceasta vara dorim sa devina un spaţiu deschis, accesibil, care sa cuprinda  tot ce poate însemna joc şi un spatiu virtual in care parintii sa impartaseasca modul in care copilul :

  • devine eroul principal al activităţilor;
  • alege timpul, jocul, locul şi partenerii de joc;
  • gaseste parintii ca parteneri de joc;
  • se joacă cu proprii părinţi.

Scopul acestei ludoteci virtuale este oferirea  unor soluţii alternative şi participative pentru organizarea şi gestionarea timpului liber (cunoaştearea mediului înconjurător, jocuri de diferite tipuri şi diferite culturi, cultivarea valorilor pozitive şi a gustului pentru frumos).

Astfel va invitam sa impartasiti idei de activitati educative si creative, jocuri si jucarii prin intermediul galeriei pe care o deschidem mai jos. Puteti face o postare noua, puteti participa cu o postare (sau mai multe) deja existenta de pe blogurile voastre, cu un link catre o jucarie preferata dintr-un magazin de jucarii, activitate realizata impreuna cu copilul acasa sau in cadrul unui atelier de creatie. În rândurile de mai jos vom publica, pe măsură ce publicăm,  lista resurselor cu jocuri culese și expuse pentru a fi de folos celor interesați: ludotecari, părinți, educatori, profesori. Sperăm să vă fie de folos! 🙂

BIBLIOGRAFIE

Dumitru, A., Dumitru, V., Activitati transdisciplinare pentru gradinita si ciclul primar.

Bădică , T.ş.a., Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii, E.D.P., Bucureşti, 1974

Buda , A. şi Francu , B.A. , Jocuri didactice şi exerciţii distractive. Culegere pentru clasa I, E.D.P., Bucureşti, 1970

Popovici , C-tin şi colab., Culegere de jocuri didactice pentru clasele I – IV , E.D.P., Bucureşti, 1971

Anton, Ghe., Jocuri didactice și activități de Loisir realizate cu elevii ce CES în activități de învățare și terapie educațională integrată, 2013, Vaslui.

Vrasmas, E., Sa invatam, sa vorbim, sa scriem, sa citim… cu placere, Bucuresti, 2005

Carol, L., Exercitii poezii pentru cei mai mici copii, EDP Bucuresti, 1976.

Drăgan, A., Câteva exerciţii şi jocuri folosite pentru dezvoltarea pronunţiei corecte, educarea sunetelor în vorbire la preşcolari

Radu, I., Jocuri didactice matematice

J., Lupu, M., Staneci, 1999, Jocuri muzicale pentru copii mari si mici, Ed. Sigma, Bucuresti.

M., Taiban, 1980, Metodica jocului si a altor activitati cu copiii prescolari, E.D.P., Bucuresti

Metodica activitatilor instructiv – educative in invatamantul (pre)primar, Vol. II, 2008, Ed. Didactica Nova, Craiova

Modoran, M., Curs: Metodica educatiei muzicale

Stancu, R., Jocuri socio-emoționale, Iași.

Claudiu Voda si Nicolae Predescu, Jocuri si probleme distractive  Bucuresti 1977 –Editura didactica si Pedagogica Bucuresti

855 de jocuri si activitati, Chisinau, 2005 Ghidul animatorului

Ionescu, P., Bîznă A., Rădulescu A., Samson M., Burducea D., Tabac O., Popârda M., Rădulescu G., Ţandără G., Educaţie fizică şi sport, clasele I-IV, Ed. Sfera, Bârlad, 2002

Hanganu, I., Raclaru, C.,  Culegere – Jocuri pentru prescolari

Cu drag echipa Copii si mame!