Turnul cuburilor


Scopul: dezvoltarea acuităŃii senzoriale şi a memoriei, folosirea corespunzătoare a termenilor: „mare”, „mai mare”, „potrivit”, „nepotrivit”, „sus”, „jos”, „dreapta”, „stânga”.

Obiective operaŃionale: să ordoneze cuburile după mărime respectând şi colorile.

Resurse didactice: 5 cuburi din carton de mărimi diferite – cu suprafeŃele 9, 16, 25, 36, 49 cm îmbinate prin lipire, suprafeŃele fiind diferit colorate (roşu, alb, negru, galben, albastru, verde). Ordinea culorilor este aceeaşi la cele 5 cuburi.

Desfăşurarea jocului La desfăşurarea jocului participă 2-3 copii, fiecare având material individual. Jocul se desfăşoară sub formă de întrecere. Se dau copiilor următoarele sarcini: – Să aşeze cuburile în ordinea crescătoare sau descrescătoare mărimii, respectând şi culorile. De exemplu, sus să fie toate albastre sau în faŃă să fie toate suprafeŃele galbene. – Se pune în faŃa copiilor un cub,ei trebuie să ghicească ce culoare este ascunsă (deoarece se văd numai 5 suprafeŃe). La început copilul se poate ajuta de un al doilea cub (pentru compara- Ńie), dar mai târziu, va rezolva sarcina numai pe bază de memorie. Se pot folosi nouă cuburi din carton de aceeaşi mărime, la care, de asemenea, ordinea culorilor este aceeaşi, dar unele suprafeŃe sunt împărŃite în diferite figuri geometrice colorate în diferite culori, încât copiii pot combina alcătuind diferite modele decorative (mozaic).

Reclame