Lupul şi oile


Scopul: consolidarea deprinderilor de alergare.

Obiective de referinŃă: să alerge cât mai repede. Resurse didactice: cretă.

Desfăşurarea jocului: În curtea şcolii, cadrul didactic trasează terenul de joc care este un dreptunghi cu laturile lungi de 5-6 m, iar cele scurte de 2-3 m. În acest dreptunghi, reprezentând pădurea lupului va sta un elev (lupul). De o parte şi de alta a dreptunghiului, la 4-5 paşi de laturile lungi, stau risipiŃi ceilalŃi jucători „oile”. La semnal, oile trebuie să traverseze pădurea lupului care, în acest timp, încearcă să prindă câteva oi. Cei prinşi devin lupi şi prind şi ei oile rămase. Jocul continuă până ce rămâne neprins un singur jucător care va reîncepe jocul.

Mingea în coș


Scopul didactic: dezvoltarea îndemânării.

Materiale:  câte un coş de plastic sau o cutie pentru fiecare echipă şi câte o minge de oină, de cauciuc sau de tenis pentru fiecare participant.

Desfăşurarea jocului: – Copiii din fiecare echipă, având câte o minge în mână, stau pe linia de aruncare , cu faţa la un coş aflat la distanţă convenabilă. La semnalul conducătorului de joc, primii din fiecare echipă arunca mingea, căutând să o introduca în coş. Copiii care au aruncat mingea ocupă ultimul loc de la echipa din care fac parte. Câştigă echipa care a introdus în coş numărul cel mai mare de mingi.  Jocul se repetă de 2-3 ori.

Jos, sus


Scop: dezvoltarea mobilităţii

Desfăşurare –  Echipele, una lângă alta, au jucătorii aranjaţi în coloană câte unul, cu distanţa dintre componenţii echipei de circa 1 metru. Primul jucător al fiecărei echipe transmite, la un semnal, mingea în spate, pe deasupra capului său, iar al doilea o ia şi o rostogoleşte mai departe, printre picioarele depărtate, celui din spatele său. În acest fel, alternativ, mingea trece pe la toată echipa. Ultimul din echipă primind mingea, se duce cu ea în faţa echipei şi o transmite în acelaşi mod, pâna ajunge iarăşi la ultimul jucător. Echipa ai cărei jucători revin mai repede pe locul iniţial, câştigă jocul, care poate fi repetat de 2-3 ori.

Vine ploaia!


Elevii se deplasează pe tot terenul. Profesorul, aşezat într-un colţ al terenului, strigă: „Vine ploaia!”. Elevii aleargă toţi în jurul lui şi zic: „Pic! Pic! Pic!”.

După câteva secunde profesorul strigă: „Ploaia a stat!”, se reia jocul şi se aleargă pe tot terenul.

Buchețele


Elevii se deplasează în alergare, în coloană câte unul. Profesorul strigă: „Bucheţele câte 4!”. Copiii se opresc şi se grupează câte 4. Se continuă alergarea şi jocul, strigându-se diferite numere: „Bucheţele câte 5!”, „Bucheţele câte 3!”.