Cucu


Scopul: deconectare psihică.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcările cerute de textul cântecului.

Resurse didactice: Jocul muzical „Cucu”, de Gr. Teodosiu

Cu – cul s-a as – cuns în crâng, Me r– gem, mer- gem

 Hai co – pii să-l că – u – tăm

Şi din cuib să-l toŃi cân – tând

Şi cu o – chii-n – chişi vom sta, a – lun – găm,

Ci – ne-l ve – de mai cu – rând,

Final Pâ – nă cu – cul va cîn – ta.

Cu – cu, cu – cu!

Se va fa – ce cuc la rând.

 Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc, Ńinându-se de mâini, merg în pas de marş spre dreapta, pe primele patru măsuri şi spre stânga pe următoarele patru măsuri. Aceleaşi mişcări se repetă pe strofa a II-a a cântecului, în timp ce copilul „cuc” se ascunde undeva în împrejurimi.

Pe Final, – 12 – copilul cuc strigă din ascunzătoare „cucu”, „cucu” iar restul copiilor aleargă în căutarea lui. Copilul care a găsit „cucul”, îl scoate din ascunzătoare şi devine el însuşi cuc; ceilalŃi copii îşi iau locurile în cerc, iar jocul se reia de la capăt; cucul găsit intră de asemenea în cerc.

Ninge, ninge


Scopul: îmbogăŃirea vocabularului, dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să cânte şi să execute mişcări de braŃe şi picioare în ritmul cerut. Resurse didactice: Jocul muzical „Ninge, ninge”, Versuri şi muzică: A. Motora Ionescu

Nin – ge, nin– ge , nin –ge-n – ce – ti – şor,

Ca – de, ca – de, câ – te- un ful – gu – şor

Câm–pul, po– mii şi în – tre – gul sat

Hai – nă al – bă toŃi au îm – bră – cat

Hai co – pii la Tri, li, li, şi să – ni – uş

Co – lo sus pe der – de – luş

Pâr – ti – e!

Tri, li, li, Pâr – ti – e!

Stri – gaŃi co – pii! (strigăt)

Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc sau în coloană, stau drepŃi, cu palmele duse le umăr. Simultan cu cântarea, fac următoarele mişcări de braŃe şi picioare: pe cuvintele „ninge, ninge”, duc braŃele lateral cu revenire (1-2, 1-2); pe cuvintele „ninge-ncetişor” bat ritmic din palme pe toate silabele pronunŃate (respectând ritmul duratelor respective); pe cuvintele „cade, cade,” din nou duc braŃele lateral cu revenire şi aşa mai departe, până la cuvintele „Hai copii la săniuş” care se cântă concomitent cu mers ritmic pe loc, călcând de fiecare silabă pronunŃată, cu respectarea duratelor de optimi şi pătrimi.

Cu mingea


 Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească textul şi melodia cântecului, să arunce şi să prindă mingea în ritmul cântecului.

Resurse didactice: mingi, Jocul muzical „Cu mingea”.

Hai – deŃi la joa – că, ză – pa – da s-a to – pit.

 Cu mic, cu ma – re, hai ve – seli să zbur – dăm.

Na Ńi – e, dă-mi mi – e, u i – te, ui – te-a – şa

Şi ghi – o – ce – lul

Ia – răşi s-a tre – zit.

Cu min–gea noas – tră,

Hai să ne ju – căm.

Hei, prin–de-o bi – ne,

Vezi de n-o scă – pa!

Desfăşurarea jocului: Copiii stau aşezaŃi faŃă în faŃă pe două linii la distanŃă de un metru. Cei din prima linie au fiecare câte o minge în mână. ToŃi copiii cântă primele două strofe mergând ritmic pe loc. La strofa a III-a începe jocul cu mingile, care se aruncă la partenerii din faŃă şi iarăşi vin înapoi, dar pe cât posibil în ritmul cântecului – pe fiecare măsură o aruncare de minge. Jocul se reia de mai multe ori.

Săculețul fermecat


Materiale didactice Mere, pere, nuci, prune, struguri, gutui, portocale, banane, mandarine, kiwi, lămâi, săculeţ, o basma sau un fular.

Desfășurarea jocului: Propunătorul va arăta copiilor fructele pe care le va pune în săculeţ. El va lega la ochi câte un copil şi îi va cere să ia în mână câte un fruct, să-l pipăie, să-l denumească şi apoi să-l scoată afară din săculeţ pentru a putea fi verificat de clasă dacă a denumit corect fructul. Dacă nu a ghicit denumirea fructului, va fi dezlegat de la ochi şi este eliminat din joc. După ce toti copiii au fost legati la ochi şi puşi să denumească fructele,copiii care au fost eliminaţi din joc vor primi pedepse hazlii.

Jocul se poate organiza şi sub formă de concurs, pe grupe. La fiecare răspuns corect, grupa primeşte un punct, la fiecare răspuns incorect i se scade câte un punct. Câştigă grupa care totalizează mai multe puncte.

Dans printre sticle


Desfășurarea jocului: Se aranjeaza 10 sticle intr-un rand, lasand intre ele o distanta de lungimea unei sticle. Cine poate sa parcurga randul de sticle fara sa rastoarne nici o sticla? Cine doreste sa incerce este lasat mai intai sa treaca printre sticle fara a fi legat la ochi.Dupa ce a facut aceasta proba este legat la ochi. Pe furis cineva indeparteaza sticlele. Hazul va fi mai mare pentru ca temerarul va executa un adevarat dans balansandu-se in toate directiile de teama sa nu sparga sticlele care nici nu mai exista.

Jocul alb-negru


Jucatorii stau asezati pe banci in asa fel, incat sa fie vazuti de conducatorul jocului.Jocul se desfasoara sub forma unei povestiri in care apar frecvent cuvintele: alb, negru. La cuvantul alb jucatorii se ridica in picioare, iar la auzirea cuvantului negru se aseaza. Fiecare intarziere in executie sau greseala, se penalizeaza cu 1 punct. Castiga jucatorul cu numarul cel mai mare de penalizari.

Nota: Jocul se poate juca si sub forma unei plimbari lente pe terenul de joc,cu opriri din loc in loc. La auzul cuvantului negru jucatorii trebuie sa se culce, iar la alb sa se ridice in picioare. Povestirea trebuie astfel improvizata sa nu poata banui momentul cand se va pronunta cuvantul alb sau negru.