Cuvinte perechi


Scop: activizarea vocabularului , consolidarea cunoştinţelor despre sinonime, antonime.

Sarcina didactică: formarea perechilor de cuvinte cu sens asemănător, formarea perechilor de cuvinte cu sens opus.

Material didactic: jetoane cu cuvinte scrise.

Desfășurarea jocului: Jetoanele se aşază pe bancă sau pe catedră şi vor fi solicitaţi elevii să facă perechi de cuvinte cu sens asemănător, dar și cu sens opus. Vor câştiga elevii care au găsit cele mai multe perechi de cuvinte aşezate corect.

a) arbore – copac,  gri – cenuşiu, ţară – patrie, prieten – amic, steag – drapel, orb – nevăzător, spune- zice, filă – foaie, avere – bogăţie;

b) noapte – zi, coboară – urcă, mic – mare, alb – negru, prieten – duşman, pace – război, trist – vesel, râde – plânge, harnic – leneş, lumină – întuneric, flămând – sătul, rece – cald.

Reclame