Să completăm propoziţia!


Scopul didactic: formarea deprinderii de a completa propoziţii atunci când le lipseşte subiectul sau predicatul; realizarea acordului între subiect şi predicat.

Desfășurarea jocului: Se scriu pe tablă sau pe fişe propoziţii din care lipsesc subiectele sau predicatele. Elevii vor trebui să completeze spaţiile libere cu subiectul sau predicatul potrivit. Cine va completa spaţiile corect și  va realiza acordul dintre subiect şi predicat va fi evidenţiat şi punctat.

Exemple:

Cine?

…merge la şcoală. (elevul)

…coase haina. (croitorul)

…stopeşte floarea. (grădinarul)

…face mâncare. (bucătarul)

Ce face?

Fetiţa… la plimbare cu păpuşa. (merge)

Ionel… temele la matematică. (scrie)

Albina… din floare în floare. (zboară)

Pisica… şoareci. (prinde)

Reclame