Cum se spune?


Scop: îmbogăţirea expresivităţii vorbirii şi activizarea vocabularului prin reproducerea orală sau scrisă a unor expresii.

Sarcina didactică: completarea unor expresii uzuale, cu cuvinte cu sens figurativ.

Desfășurarea jocului: Pentru buna desfăşurare a jocului, coordonatorul de joc va pregăti din timp şi îşi va nota diferite expresii uzuale, în care, pentru a se reliefa mai pregnant semnificaţia şi pentru o mai bogată expresivitate a limbajului sunt folosite ca termeni de comparaţie cu sens figurativ.

Exemple:

Era… ca  racul. (roşu)

Se făcuse… ca varul. (alb)

Era… ca turta de ceară. (galben)

… ca plumbul. (greu)

Se dau copiilor câte o foaie de hârtie. Se scriu exemplele pe tablă, fără cuvintele din paranteză  şi se acoperă. Se explică elevilor sarcina didactică şi se completează una din propoziţii pentru exemplificare: „A văzut negru în faţa ochilor.”

Se anunţă timpul acordat pentru formularea răspunsurilor (timpul va fi acordat în funcţie de numărul exemplelor de pe tablă, cca. 3 minute pentru fiecare exemplu). După ce fiecare elev şi-a scis numele pe foaie, se descoperă exemplele şi jocul începe.

Elevii vor copia exemplele de pe tablă şi vor completa spaţiile libere cu cuvinte potrivite. După expirarea timpului dat, se adună foile, se citesc de către învăţător sau de către un elev şi se apreciază în colectiv.

Pentru fiecare exemplu bine completat se acordă un punct, iar cele greşite sau necompletate nu se punctează. Vor fi evidenţiați elevii care au întrunit maximum de puncte.

Reclame