Schimbaţi litera/silaba!


Scop: dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de selectare a mobilităţii gândirii şi a expresivităţii limbajului.

Sarcina didactică: formarea de cuvinte cu sens prin schimbarea unei litere sau a unei silabe.

Material didactic: ilustraţii reprezentând diferite obiecte, animale etc. Exemple: casă, ramă, pană, toc.

Desfășurarea jocului: Jocul se poate desfăşura individual sau în colectiv. În cazul în care se desfăşoară individual, coordonatorul de joc anunţă că fiecare elev are la dispoziţie două minute, după care cheamă primul concurent şi i se prezintă o ilustraţie. Elevul o priveşte, o denumeşte, scrie cuvântul pe tablă sau flipchart şi după aceea, prin schimbarea primei litere va căuta să formeze noi cuvinte cu sens, cu acelaşi număr de litere, pe care le va scrie unele sub altele.

La semnalul conducătorului de joc, elevul se opreşte şi face aprecierea. Pentru implicarea tuturor elevilor, pentru fiecare grup de 3 – 4 elevi care vor lucra la tablă, coordonatorul de joc va alege o comisie formată din doi membri care va face aprecierea. Pentru fiecare cuvânt care respectă regula se acordă câte un punct. Vor fi evidenţiaţi elevii care au dat cel mai mare număr de exemple corecte.

Propunerea coordonatorului de joc: Pentru complicarea jocului se va cere elevilor să formeze cuvinte noi prin schimbarea primei silabe, apoi a ultimei.

Când jocul se desfăşoară în colectiv, se dau copiilor foi de hârtie. Toţi vor scrie cuvântul de pe tablă, apoi timp de 2- 3 minute fiecare copil va scrie cuvinte formate conform regulei. La semnalul dat de învăţător, copiii vor înceta scrierea cuvintelor. Învăţătorul va cere primului copil să citească toate cuvintele găsite. Pe măsură ce va citi se va analiza dacă acel cuvânt este format conform cerinţei. Coordonatorul de joc va cere copiilor care au scris acelaşi cuvânt să îl taie cu o linie. Când primul copil va termina de citit cuvintele scrise, un alt copil le va citi pe cele rămase netăiate şi tot aşa până toţi copiii vor citi cuvintele scrise. Vor fi declaraţi câştigători acei copii care au rămas cu cuvinte netăiate.

Exemple:

a) Cuvinte formate din 1 – 2 silabe prin schimbarea primei sau ultimei litere sau silabe :

toc, lan, pană, ramă, cană

 loc, lac, rană, mamă, casă

joc, l, cană, lamă, cară

foc, leu, şină, temă, cade

b) Cuvinte formate din 2-5 silabe prin menţinerea primei silabe :

coleg, copac, vioară, secerătoare

cocoş, colac, viteză, semănătoare

covor, codaş, violet, seninătate

c) Cuvinte formate din 2-4 silabe cu menţinerea ultimei silabe:

mare, doreşte, pălărie

zare, zâmbeşte, frizerie

Reclame