Să compunem cuvinte!


Scop: recunoaşterea şi asocierea sunetelor cu literele învăţate, deprinderea de a forma cuvinte noi.

Material didactic: jetoane mari cu literele alfabetului scrise cu roşu şi albastru.

Desfășurarea jocului: Se împart elevii în două echipe. O echipă va primi jetoanele scrise cu roşu, alta cele scrise cu albastru. Învăţătorul va spune un cuvânt. Elevii care au literele corespunzătoare sunetelor ce compun cuvântul, vor ieşi în faţa clasei şi se vor aşeza pe echipe, astfel încât să formeze cu literele de pe jetoanele de aceeaşi culoare cuvântul auzit.

Exemplu: Dacă învăţătorul spune cuvântul “sat”, atunci vor ieşi în față copiii cu jetoanele: S  A  T.

Echipa care formează corect cuvântul, câştigă un punct. Jocul se reia cu formarea altor cuvinte. Căştigă echipa cu cele mai multe puncte.

Observaţii: nu se cer cuvinte care conţin aceeaşi literă de două sau mai multe ori .

Reclame