Cei mai isteţi!


Scop: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre genul (numărul) substantivelor , activizarea vocabularului , consolidarea deprinderilor de coordonare a mişcărilor.

Sarcina didactică: găsire unor substantive de un anumit gen (număr) indicat de conducătorul jocului.

Material didactic: o minge mică sau un obiect ce poate fi prins uşor de copii .

Desfășurarea jocului: Jocul se desfăşoară pe grupe de câte 8 – 10 elevi care vor fi chemate pe rând în spaţiul din faţa clasei. Grupa va forma un cerc în jurul învăţătorului. Acesta va explica elevilor că va arunca mingea către un anumit elev care după ce a prins-o și va avea la dispoziţie 4 secunde pentru a da un exemplu de substantiv comun al cărui gen îl va anunţa învăţătorul.

Jocul începe. Învăţătorul spune: “Pentru ca răspunsurile voastre să fie bune, trebuie să prindeţi mingea, să daţi un exemplu corect, să vă încadraţi în timp şi să-mi aruncaţi mingea înapoi. Orice neatenţie atrage după sine eliminarea din joc. Începem cu substantive de genul feminin, după care aruncă imediat mingea către un elev. Dacă răspunsurile acestuia respectă regulile stabilite, rămâne în joc, iar în caz contrar trece în bancă şi jocul continuă tot aşa până rămân 2-3 elevi. Se anunţă încetarea, iar elevii rămaşi în joc trec într-o parte. Se procedează identic şi cu celelalte grupe, iar în final se va forma o grupă din toţi aceia care au fost selecţionaţi. Se procedează şi cu ei la fel până rămân 2-3 din ei. Pe aceştia învăţătorul îi va felicita.

Se recomandă ca după primul joc învăţătorul să încredinţeze sarcina de conducător pe rând câte unuia din elevii selecţionaţi şi să schimbe genul substantivelor spuse de către elevi.

Tot în acest mod se poate proceda în alte zile, pentru a cere copiilor să răspundă cu singularul (sau pluralul) substantivelor ori cu substantive articulate (sau nearticulate).

Reclame