Cine ştie cuvinte noi?


Scop: dezvoltarea vocabularului şi a cunoştinţelor elevilor, dezvoltarea memoriei şi capacităţii de selectare.

Desfășurarea jocului: Se împart elevii în grupe, după bănci. Se împarte şi tabla cu cretă colorată. Învăţătorul pronunţă un sunet corespunzător unei litere, cerând elevilor să se gândească şi să spună cuvinte care încep cu sunetul dat. Se cer mereu cuvinte noi, frumoase, alese. Elevul care-l spune trebuie să îl explice – cu ajutorul învăţătorului – şi primeşte câte un punct pe tablă. Câştigă rândul de bănci cu mai multe puncte .

Reclame