De-a cuvintele


Scopul: activizarea şi îmbogăȚirea vocabularului.

Obiective operaȚionale: să spună cât mai multe cuvinte care încep cu un anumit sunet.

Desfăşurarea jocului: Cadrul didactic va scrie pe tablă, una din literele învăȚate până la data respectivă. De exemplu: litera „r”. Se cere elevilor să spună cuvinte care încep cu sunetul r. Cuvintele să fie alcătuite dintr-o silabă, două sau mai multe silabe (r – rar – ramă – ramură – rândunică). Jocul se poare desfăşura şi sub formă de competiȚie. Câştigă elevii care pot spune cuvinte cu sunetul indicat respectând toate cerinȚele formulate de propunător.

Reclame