Dacă nu-i aşa, cum e?


Scopul: însuşirea antonimelor, îmbogăȚirea vocabularului şi activizarea lui.

Obiective operaȚionale: să spună cuvinte cu formă diferită şi cu sens contrar.

Desfăşurarea jocului Doi câte doi, pe rând, copiii spun cuvinte, iar celălalt (din pereche) trebuie să găsească cuvântul cu sens opus .Cel care are mai multe răspunsuri corecte continuă jocul cu un alt câştigător. Câştigătorii iarăşi se cuplează doi câte doi, jocul continuând până rămâne unul singur, care este şi învingător.

DACĂ NU –I CUM ESTE? Harnic, leneş, curat, murdar, mic, mare, duşman, prieten, vechi, nou, sănătos, bolnav, rece, cald etc.

Reclame