Cine urcă scara mai repede?


Scopul: fixarea şi aprofundarea operațiilor de adunare şi scădere.

Obiective operaționale: să rezolve corect şi rapid exerciții de adunare şi de scădere.

Materiale didactice: cretă, caiete, creioane.

Se desenează o scară dublă pe tablă. Pe fiecare treaptă sunt scrise exerciții de adunare sau scădere cu acelaşi grad de dificultate la acelaşi nivel al scării. Se lipește pe tabla de joc un steag, confecționat din hârtie, aşezat în vârful scării.

Desfăşurarea jocului: Acest joc se desfăşoară sub formă de concurs. Copiii sunt împărțiti în două grupe. Din fiecare grupă va pleca, la semnalul de începere, câte un copil să rezolve exercițiile de pe prima treaptă. Imediat ce a terminat de rezolvat exercițiul, va pleca următorul copil să rezolve exercițiul scris pe treapta a doua. Continuă următorii colegi de echipă, unul câte unul,  să rezolve următoarele exerciții până când sunt rezolvate toate exercițiile grupei.

Copiii care nu sunt la tablă rezolvă în caiete exercițiile repartizate grupei lor. În momentul în care o grupă a rezolvat la tablă toate exercițiile, coordonatorul de joc spune „Stop!”, chiar dacă cealaltă grupă mai are exerciții nerezolvate. Se va verifica corectitudinea exercițiilor rezolvate, împreună cu cele două grupe de copii. Grupa care are cele mai multe exerciții rezolvate corect este declarată câştigătoare şi primeşte stegulețul din vârful scării.

Reclame