Eu spun una tu spui multe


Scopul: însuşirea corectă de către copii a formelor de singular şi plural a substantivelor, precum şi a deprinderii de a le include corect în propoziȚii; dezvoltarea atenȚiei şi a memoriei vizuale.

Obiective operaȚionale: să aleagă corect jetonul cu una sau mai multe imagini şi să exprime corect singularul şi pluralul.

Resurse didactice: cartonaşe cu diferite desene reprezentând un singur lucru sau fiinȚă şi altele reprezentând mai multe obiecte sau fiinȚe de acelaşi fel.

Desfăşurarea jocului Pentru fiecare substantiv propus în joc vor exista două cartonaşe, unul cu un singur element iar altul cu două sau mai multe elemente de acelaşi fel. Unul din cartonaşe va fi pe catedră iar celălalt repartizat elevilor în aşa fel încât să existe atât pe catedră cât şi la copii cartonaşe care conȚin un singur element şi care redau mai multe elemente. Pe rând câte un copil vine la catedră şi alege un cartonaş. De exemplu, ridicând un cartonaş cu mai multe elemente copilul spune: „Eu am pe cartonaş mai multe flori”. Copilul la care se află cartonaşul cu o singură floare se ridică şi spune: „Eu am cartonaşul cu o floare”. Apoi copilul formulează propoziȚia despre floare. Elevul care se află la catedră trece la plural propoziȚia respectivă. În partea a doua a jocului propunătorul (sau un elev) spune un cuvânt la singular (sau plural), iar elevii trebuie să spună acelaşi cuvânt la plural – respectiv la singular. În continuarea jocului se vor alcătui propoziȚii în legătură cu cuvintele folosite în joc. De exemplu: „În grădină sunt flori multe” sau „Ionel a văzut o pisică”.

Anunțuri