Telefonul fără fir


Scopul: dezvoltarea auzului fonematic şi a capacităŃii de concentrare a atenŃiei.

Obiective operaŃionale: să recepŃioneze corect mesajul şi să-l transmită mai departe.

Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaŃi şir, unul lângă altul, stau în picioare sau pe scaune. Cadrul didactic spune primului copil din şir, la ureche, un cuvânt. Acesta, la rândul lui îl transmite următorului copil şi tot aşa mai departe până ce, mesajul ajungând la ultimul copil din şir, acesta îl rosteşte cu voce tare. Tuturor copiilor le place acest joc, pentru că, de obicei, la ultimul copil din şir ajunge un mesaj distorsionat, care îi face pe toŃi să râdă.

Sunt recomandate cuvinte uzuale, simple, cu un număr de silabe nu prea mare, de exemplu: mama, masa, lopată, maşină, păpuşă etc. Pe măsură ce cresc şi îşi sporesc achiziŃiile, copiii vor fi capabili să înŃeleagă şi să transmită cuvinte mai lungi, mesaje formate din două sau trei cuvinte (propoziŃii scurte cu conŃinut concret).

Reclame