Cine ştie să numere mai departe?


Scopul: fixarea şi aprofundarea operaŃilor de adunare şi scădere.

Obiective operaŃionale: să rezolve corect şi rapid exerciŃii de adunare şi scădere.

Resurse didactice: o scară dublă desenată pe tablă, pe fiecare treaptă sunt scrise exerciŃii de adunare sau scădere cu acelaşi grad de dificultate la acelaşi nivel al scării, un steguleŃ aşezat în vârful scării, cretă, caiete, creioane.

Desfăşurarea jocului Acest joc se desfăşoară sub formă de concurs. Clasa este împărŃită în două grupe echilibrate din punct de vedere al potenŃialului intelectual. Din fiecare grupă va pleca, la semnalul de începere, câte un elev să rezolve exerciŃiile de pe prima treaptă. Imediat ce a terminat de rezolvat exerciŃiul va pleca următorul coleg de echipă să rezolve exerciŃiul scris pe treapta a doua. Continuă următorul coleg de echipă să rezolve următorul exerciŃiu şi tot aşa până se termină toate exerciŃiile grupei sale. Elevii care nu sunt la tablă rezolvă în caiet exerciŃiile repartizate grupei sale. În momentul în care o grupă a rezolvat la tablă toate exerciŃiile, propunătorul spune „Stop”, chiar dacă cealaltă grupă mai are de rezolvat exerciŃii. Se va verifica corectitudinea exerciŃiilor rezolvate, împreună cu clasa. Grupa care are cele mai multe exerciŃii rezolvate corect este declarată câştigătoare şi primeşte steguleŃul din vârful scării

Reclame