Găseşte-mi frățiorii!


Scopul: denumirea şi identificarea figurilor geometrice.

Obiective operaŃionale: să aleagă, să grupeze piesele din trusa „Logi II” după criteriul formă.

Resurse didactice: trusa „Logi I”, trusa „Logi II”.

Desfăşurarea jocului: La început elevii vor denumi figurile geometrice prezentate de propunător, apoi vor arăta figurile geometrice cerute .

Cadrul didactic va lua o figură geometrică din trusa „Logi I”, va cere elevilor să o denumească şi să-i găsească „frăŃiorii”, să aleagă din trusa lor figurile geometrice care au aceeaşi formă ca a lui. Dacă figura geometrică prezentată va fi un pătrat, atunci elevii vor alege toate pătratele din trusa lor, indiferent de culoare şi mărime. După fiecare grupare piesele vor fi puse înapoi în trusă.

Jocul se poate juca şi sub formă de competiŃie, câştigător este jucătorul care în cel mai scurt timp găseşte toŃi „frăŃiorii”. De asemenea jocul se poate complica cerând elevilor să grupeze figurile geometrice utilizând pe lângă criteriul formă şi criteriul culoare.

Reclame