Baloane colorate


Scopul: consolidarea reprezentărilor cromatice.

Obiective operaŃionale: să grupeze baloanele şi sforile după criteriul culoare.

Resurse didactice: baloane (albastre, roşii, verzi, galbene), sfori în aceleaşi culori.

Desfăşurarea jocului Cadrul didactic aranjează baloanele, într-un colŃ al clasei, legate laolaltă ca la vânzătorii de baloane făcând următoarea observaŃie: „Sunt oare toate la fel baloanele?”; „Unele sunt identice şi altele deosebite”. După ce propunătorul distribuie câte un balon fiecărui copil, cere copiilor să pună în acelaşi loc, împreună toate baloanele care sunt de aceeaşi culoare. Copiii sunt ajutaŃi să constate că sau obŃinut patru grupuri de baloane fiecare de una şi aceeaşi culoare. Propunătorul atrage atenŃia că sforile sunt asortate cu baloanele.Fiecare copil este îndem- mnat să caute sfoara care corespunde balonului său şi apoi s-o înnoade.

După ce au fost astfel constituite cele 4 grupuri de baloane, se indică numele culorii fiecărui grup de baloane. Acest grup este albastru, acela roşu, celălalt este verde, etc., iar sforile acestui grup sunt şi ele albastre, roşii etc. Jocul poate fi complicat şi cu alte sarcini. Propunătorul cere copiilor să aşeze lângă grupul baloanelor albastre, roşii, etc. obiecte, jucării care au culoarea respectivă.

Într-o altă oră copiii desenează şi pictează baloane, caută culoarea albastră pentru baloane albastre, culoarea galbenă pentru baloane galbene etc. Baloanele colorate se decupează. Se distribuie apoi fiecărui copil câte o foaie pe care au fost desenate numai sforile colorate. Copiii vor ataşa sforii baloane de culoare corespunzătoare, vor lipi baloanele.

Reclame