Care este culoarea ta?


Scopul: recunoaşterea şi numirea corectă a culorilor.

Obiective operaŃionale: să identifice şi să denumească culorile: roşu, alb, galben, albastru, verde, portocaliu, violet.

Resurse didactice: globuri decupate din hârtie glasată în culorile învăŃate, plicuri cu globuri decupate, un brad.

Desfăşurarea jocului: Cadrul didactic va ridica un glob din hârtie, ca să fie văzut de toŃi copiii. Este numit un copil să răspundă ce culoare are globul. Se va proceda la fel cu toate globurile de hârtie. Apoi li se cere copiilor să ridice şi ei globurile care au aceeaşi culoare ca al globului ridicat de propunător. Se va numi un elev care alege din globurile lui, unul la fel cu al propunătorului, motivând de ce l-a ales, (este la fel).

În cea de-a doua modalitate, cadrul didactic va spune doar culoarea (roşie) fără să arate un glob. Copiii care au globuri cu această culoare (roşie) le vor ridica. Copilul numit va spune, motiva,de ce a ridicat globul de culoare roşie: „Eu am ridicat globul roşu pentru că aŃi spus roşu”.

În încheierea jocului, copiii împreună cu conducătorul jocului vor împodobi un brad. În timpul acesta copiii vor spune ce culoare pun în brad, propunătorul va avea grijă ca toate globurile să fie plasate după culoare. Va agăŃa el mai întâi un glob, copiii care au globuri de aceeaşi culoare, le vor pune în brad. După ce bradul este împodobit, copiii fac o horă în jurul lui, cântând sau spunând versurile: „Bradul îl împodobim Cu globuri frumoase, Unul, doi, prindeŃi-vă şi voi Ne sucim, ne învârtim Şi deloc nu obosim, Bradul îl împodobim”.

Anunțuri