Toamna


Scopul: îmbogăŃirea cunoştinŃelor despre anotimpul toamna.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcări corespunzătoare textului.

Resurse didactice: Jocul muzical „Toamna”

1.Gal – be – ne şi ro–şii frun- ze

Din co–paci s-au des-fă – cut

Joa–că’n a – er o – bo – si – te La pă–mânt toa–te-au că – zut.

2. Păsărelele s-adună,

3. Noi cu coşul în pădure,

Ciufulite sunt de vânt,

CiupercuŃe tot cătăm,

Stoluri pleacă spre Ńări calde,

Şi cu toamna, pe cărare,

Aripile fluturând.

Ne-ntâlnim, ne salutăm.

Desfăşurarea jocului: Copiii se risipesc în diferite părŃi ale camerei (terenului). Ei se învârtesc, apropiindu-se de centrul camerei şi, la sfârşitul primei strofe, formează un cerc. Apoi se lasă în jos îndoind genunchii, imitând în acest fel căderea frunzelor. Cu mâinile desfăcute lateral, copiii arată cum zboară păsărelele.

Copiii fac mişcări de parcă ar Ńine un coş în mână: se apleacă din când în când de parcă ar strânge ciuperci. Ei se salută unii pe alŃii, aplecând uşor capul. După aceea se cântă cântecul fără cuvinte, copiii risipindu-se în diferite părŃi. Jocul reîncepe insistând ca mişcările indicate în textul cântecului să fie executate la timpul cuvenit.

Reclame