Cucu


Scopul: deconectare psihică.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească versurile şi melodia cântecului, să execute mişcările cerute de textul cântecului.

Resurse didactice: Jocul muzical „Cucu”, de Gr. Teodosiu

Cu – cul s-a as – cuns în crâng, Me r– gem, mer- gem

 Hai co – pii să-l că – u – tăm

Şi din cuib să-l toŃi cân – tând

Şi cu o – chii-n – chişi vom sta, a – lun – găm,

Ci – ne-l ve – de mai cu – rând,

Final Pâ – nă cu – cul va cîn – ta.

Cu – cu, cu – cu!

Se va fa – ce cuc la rând.

 Desfăşurarea jocului Copiii aşezaŃi în cerc, Ńinându-se de mâini, merg în pas de marş spre dreapta, pe primele patru măsuri şi spre stânga pe următoarele patru măsuri. Aceleaşi mişcări se repetă pe strofa a II-a a cântecului, în timp ce copilul „cuc” se ascunde undeva în împrejurimi.

Pe Final, – 12 – copilul cuc strigă din ascunzătoare „cucu”, „cucu” iar restul copiilor aleargă în căutarea lui. Copilul care a găsit „cucul”, îl scoate din ascunzătoare şi devine el însuşi cuc; ceilalŃi copii îşi iau locurile în cerc, iar jocul se reia de la capăt; cucul găsit intră de asemenea în cerc.

Reclame