Cu mingea


 Scopul: îmbogăŃirea vocabularului şi dezvoltarea auzului muzical.

Obiective operaŃionale: să-şi însuşească textul şi melodia cântecului, să arunce şi să prindă mingea în ritmul cântecului.

Resurse didactice: mingi, Jocul muzical „Cu mingea”.

Hai – deŃi la joa – că, ză – pa – da s-a to – pit.

 Cu mic, cu ma – re, hai ve – seli să zbur – dăm.

Na Ńi – e, dă-mi mi – e, u i – te, ui – te-a – şa

Şi ghi – o – ce – lul

Ia – răşi s-a tre – zit.

Cu min–gea noas – tră,

Hai să ne ju – căm.

Hei, prin–de-o bi – ne,

Vezi de n-o scă – pa!

Desfăşurarea jocului: Copiii stau aşezaŃi faŃă în faŃă pe două linii la distanŃă de un metru. Cei din prima linie au fiecare câte o minge în mână. ToŃi copiii cântă primele două strofe mergând ritmic pe loc. La strofa a III-a începe jocul cu mingile, care se aruncă la partenerii din faŃă şi iarăşi vin înapoi, dar pe cât posibil în ritmul cântecului – pe fiecare măsură o aruncare de minge. Jocul se reia de mai multe ori.

Reclame