De-a spectacolul


 Scopul: însuşirea şi aplicarea de către copii a cerinŃelor cu privire la modul de comportare într-o sală de spectacol; obişnuirea copiilor să se asculte unii pe alŃii, să se supună indicaŃiilor conducătorului.

Obiective de referinŃe: să-şi adapteze comportarea în raport cu condiŃiile unui spectacol: să intre în sala de spectacol numai după ce au cumpărat bilete şi şi-au depus îmbrăcămintea la garderobă, să-şi ocupe locul indicat pe bilet, să nu vorbească după ce a început spectacolul, să aplaude numai atunci când este cazul. Resurse materiale: bani (din carton), bilete cu diverse imagini, imagini asemănătoare aşezate pe speteaza scaunelor, sau bilete cu cifre, buchete de flori, eventual bufet cu dulciuri.

Desfăşurarea jocului Jocul va fi început prin împărŃirea rolurilor, respectiv o echipă de actori cu un prezentator care implicit dirijează spectacolul. Cadrul didactic va conduce grupa spectatorilor şi va respecta în această privinŃă câteva acŃiuni: – cumpărarea biletelor; – controlul biletelor; – intrarea la garderobă şi depunerea îmbrăcămintei; – căutarea locurilor corespunzătoare semnului (cifrei) de pe bilet şi aşezarea; – aşteptarea semnalului de începere a spectacolului; – urmărirea spectacolului; – plecarea acasă după preluarea îmbrăcămintei.

Propunătorul va îndruma pe copii pentru a aprecia spectacolul prin aplauze, pentru a mulŃu- mi actorilor oferindu-le flori. Jocul se poate complica introducând pauze în cursul spectacolului, cu vizitarea bufetului şi cumpărarea unor produse (biscuiŃi, rahat, bomboane, felii de fructe, sucuri). De asemenea se pot cumpăra programe la începutul spectacolului şi consulta în timpul pauzelor. Se vor provoca discuŃii între copii după terminarea spectacolului.

Reclame