Să aşezăm masa


 Scopul: recunoaşterea poziŃiei obiectelor faŃă pe propriul corp şi stabilirea relaŃiilor dintre ele. Obiective de referinŃă: să pună masa, să aşeze corect farfuriile şi tacâmurile. Resurse didactice: set de menaj pentru păpuşă. Desfăşurarea jocului Propunătorul cere copiilor să pună masa, să aşeze farfuriile, apoi cuŃitele şi lingurile la dreapta şi furculiŃele la stânga. Fiecare copil aranjează un tacâm complet, adoptând poziŃia care îi este mai uşoară. Un copil aşează masa cu patru tacâmuri fără să-şi schimbe locul fixat. CeilalŃi copii controlează dacă masa este pusă corect, aşezându-se în chip de consemn. Pentru a corecta greşelile este invitat copilul care a pus masa să se aşeze în faŃa fiecărei farfurii.

Anunțuri