Din bucățele


Scopul: reconstituirea unui obiect din părŃile lui componente. Obiective de referinŃă: să asambleze, să reconstituie imaginea desenată a corpului uman din bucăŃele tăiate. Resurse didactice: un plic cu toate elementele necesare pentru fiecare elev, desenul corpului uman pe care trebuie să-l reconstituie elevii.

Desfăşurarea jocului Cadrul didactic va împărŃi tuturor elevilor câte un plic care conŃine bucăŃele tăiate ale unui desen ce reprezintă corpul uman. Propunătorul va arăta elevilor desenul corpului uman pe care trebuie să-l obŃină ei asamblând bucăŃelele tăiate din plic. Se va stabili timpul de lucru. Acest joc se poate desfăşura şi sub formă de concurs. Numele elevilor va fi scris pe tablă şi în funcŃie de rapiditatea şi corectitudinea executării sarcinii vor fi câştigătorii concursului. Locul I va fi elevul care în cel mai scurt timp a reconstituit corect imaginea desenată a corpului uman.

Anunțuri