Fă ce îți spun!


Scopul: identificarea părților propriului corp. Obiective de referinŃă: să arate diferite părŃi ale corpului, să execute la comandă verbală dife rite mişcări. Desfăşurarea jocului Propunătorul cere copiilor să aşeze mâna dreaptă pe ochiul drept, pe ochiul stâng, pe ge nunchiul drept, pe genunchiul stâng. Să aşeze mâna stângă pe cotul drept, pe piciorul drept. Să aşeze simultan mâna stângă pe ochiul drept şi dreapta pe ochiul stâng, şi aşa mai departe pentru alte părŃi ale corpului. Se lovesc cele două mâini una de alta, apoi genunchiul stâng cu mâna dreaptă, din nou cele două mâini împreună, apoi mâna stângă loveşte genunchiul drept, cele două mâini se lovesc împreună, etc. CombinaŃiile pot fi variate la nesfârşit. Adaptarea unei melodii care să ritmeze loviturile face ca participarea elevilor să fie mai activă.

Anunțuri