Tabloul pieselor mari /mici – joc logic


Sarcinile didactice: Să recunoască figurile geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi. Să aranjeze corect piesele subţiri ale trusei Logi, într-un tablou, în aşa fel încât piesele de pe aceeaşi coloană şi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune.

Să aranjeze corect piesele groase ale trusei într-un tablou, în aşa fel încât piesele de pe aceeaşi coloană şi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune.

Desfășurarea jocului: Grupa de copii este împărţită în echipe care au în componenţă câte patru copii. La organizarea echipelor se va avea în vedere preferinţa copiilor, fiecare echipă îşi alege un reprezentant, care va expune rezultatul final al operaţiilor efectuate pe tablou.

La solicitarea “Aranjaţi pe tablou în prima coloană piesele mari, subţiri de culoare albastră”, fiecare echipă va aşeza pe tablou piesele astfel încât cele de pe aceeaşi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune. Voi verifica dacă echipele au lucrat corect, iar reprezentanţii echipelor verbalizează acţiunea efectuată.

În acelaşi mod se procedează pentru aranjarea pe tablou a celorlalte piese mari, subţiri şi de culoare galbenă şi roşie.

În cea de a doua parte a jocului voi cere copiilor să observe şi să corecteze eventualele greşeli ce pot interveni pe tabloul fiecărei echipe. Copii vor închide ochii, iar ludotecarul va lua sau va schimba locurile câtorva piese din tablourile copiilor, cerându-le apoi să reconstituie tabloul şi să verbalizeze operaţiile efectuate.

Se poate utiliza o metodă interactivă de grup: tehnica 4/3/5. Copiii vor lucra la măsuţe; vor fi grupaţi câte patru iar pe masă vor avea câte un cerc din carton (unul pentru fiecare grup), delimitat în patru părţi egale, corespunzător numărului de membri din grup. Fiecare parte a cercului aparţine unui copil care, timp de 5 minute va trebui să deseneze, din figuri geometrice, câte trei obiecte diferite şi care nu trebuie să mai existe şi în altă parte a cercului, la un alt coechipier. După rezolvare, cercurile vor fi expuse în faţa clasei şi se va verifica modul de rezolvare.

Acest joc contribuie la dezvoltarea gândirii logice şi la familiarizarea copiilor cu efectuarea unor operaţii logice cu mulţimi.

Reclame