Tabloul pieselor mari /mici – joc logic


Sarcinile didactice: Să recunoască figurile geometrice: cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi. Să aranjeze corect piesele subţiri ale trusei Logi, într-un tablou, în aşa fel încât piesele de pe aceeaşi coloană şi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune.

Să aranjeze corect piesele groase ale trusei într-un tablou, în aşa fel încât piesele de pe aceeaşi coloană şi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune.

Desfășurarea jocului: Grupa de copii este împărţită în echipe care au în componenţă câte patru copii. La organizarea echipelor se va avea în vedere preferinţa copiilor, fiecare echipă îşi alege un reprezentant, care va expune rezultatul final al operaţiilor efectuate pe tablou.

La solicitarea “Aranjaţi pe tablou în prima coloană piesele mari, subţiri de culoare albastră”, fiecare echipă va aşeza pe tablou piesele astfel încât cele de pe aceeaşi linie să aibă cel puţin două însuşiri comune. Voi verifica dacă echipele au lucrat corect, iar reprezentanţii echipelor verbalizează acţiunea efectuată.

În acelaşi mod se procedează pentru aranjarea pe tablou a celorlalte piese mari, subţiri şi de culoare galbenă şi roşie.

În cea de a doua parte a jocului voi cere copiilor să observe şi să corecteze eventualele greşeli ce pot interveni pe tabloul fiecărei echipe. Copii vor închide ochii, iar ludotecarul va lua sau va schimba locurile câtorva piese din tablourile copiilor, cerându-le apoi să reconstituie tabloul şi să verbalizeze operaţiile efectuate.

Se poate utiliza o metodă interactivă de grup: tehnica 4/3/5. Copiii vor lucra la măsuţe; vor fi grupaţi câte patru iar pe masă vor avea câte un cerc din carton (unul pentru fiecare grup), delimitat în patru părţi egale, corespunzător numărului de membri din grup. Fiecare parte a cercului aparţine unui copil care, timp de 5 minute va trebui să deseneze, din figuri geometrice, câte trei obiecte diferite şi care nu trebuie să mai existe şi în altă parte a cercului, la un alt coechipier. După rezolvare, cercurile vor fi expuse în faţa clasei şi se va verifica modul de rezolvare.

Acest joc contribuie la dezvoltarea gândirii logice şi la familiarizarea copiilor cu efectuarea unor operaţii logice cu mulţimi.

Reclame

Am o casă mică


Durata: 15 minute        

Descrierea activităţii

Educatoarea  va spune prima dată versurile sub forma unei poezii, repetându-le de

3-4 ori, până vor fi învăţate de toţi copiii:

Am o  căsuţă mică,

Aşa  şi-aşa… (se arată cu mâinile forma casei)

Şi fumul se ridică,

Aşa  şi-aşa… ( se arată forma rotocoalelor de fum)

Şi bat la  uşa casei,

Aşa  şi-aşa… (se arată din pumn )

Şi-mi lustruiesc  pantofii,(asa si asa).

La cuvintele ,,aşa şi-aşa”,  participanţii vor arăta prin mişcare acţiunea din cântec.

Trebuie să fie suficient  spaţiu între copii, ca să nu se lovească, deoarece cântecul şi

acţiunea se repetă accelerându-se ritmul.

Săculețul fermecat


Materiale didactice Mere, pere, nuci, prune, struguri, gutui, portocale, banane, mandarine, kiwi, lămâi, săculeţ, o basma sau un fular.

Desfășurarea jocului: Propunătorul va arăta copiilor fructele pe care le va pune în săculeţ. El va lega la ochi câte un copil şi îi va cere să ia în mână câte un fruct, să-l pipăie, să-l denumească şi apoi să-l scoată afară din săculeţ pentru a putea fi verificat de clasă dacă a denumit corect fructul. Dacă nu a ghicit denumirea fructului, va fi dezlegat de la ochi şi este eliminat din joc. După ce toti copiii au fost legati la ochi şi puşi să denumească fructele,copiii care au fost eliminaţi din joc vor primi pedepse hazlii.

Jocul se poate organiza şi sub formă de concurs, pe grupe. La fiecare răspuns corect, grupa primeşte un punct, la fiecare răspuns incorect i se scade câte un punct. Câştigă grupa care totalizează mai multe puncte.

Mingea în coș


Scopul didactic: dezvoltarea îndemânării.

Materiale:  câte un coş de plastic sau o cutie pentru fiecare echipă şi câte o minge de oină, de cauciuc sau de tenis pentru fiecare participant.

Desfăşurarea jocului: – Copiii din fiecare echipă, având câte o minge în mână, stau pe linia de aruncare , cu faţa la un coş aflat la distanţă convenabilă. La semnalul conducătorului de joc, primii din fiecare echipă arunca mingea, căutând să o introduca în coş. Copiii care au aruncat mingea ocupă ultimul loc de la echipa din care fac parte. Câştigă echipa care a introdus în coş numărul cel mai mare de mingi.  Jocul se repetă de 2-3 ori.

Imită-mă


Sarcina didactică: dezvoltarea vitezei, a imaginaţiei şi a expresivităţii

Desfăşurarea jocului: Participanţii la joc stau aşezaţi în linie, având în faţa lor, la 2-3 metri, un copil, care mimează, făcând tot felul de mişcări, iar ceilalţi trebuie să-l imite întocmai.

Când cel care este imitat, atinge solul cu ambele mâini, el trebuie să se întoarcă şi să fugă repede, urmărit de ceilalţi, până la un reper stabilit. Dacă este prins înainte de a ajunge la reper, schimbă locul cu acel copil, care va relua mima. Dacă nu, tot el va relua jocul.

Jos, sus


Scop: dezvoltarea mobilităţii

Desfăşurare –  Echipele, una lângă alta, au jucătorii aranjaţi în coloană câte unul, cu distanţa dintre componenţii echipei de circa 1 metru. Primul jucător al fiecărei echipe transmite, la un semnal, mingea în spate, pe deasupra capului său, iar al doilea o ia şi o rostogoleşte mai departe, printre picioarele depărtate, celui din spatele său. În acest fel, alternativ, mingea trece pe la toată echipa. Ultimul din echipă primind mingea, se duce cu ea în faţa echipei şi o transmite în acelaşi mod, pâna ajunge iarăşi la ultimul jucător. Echipa ai cărei jucători revin mai repede pe locul iniţial, câştigă jocul, care poate fi repetat de 2-3 ori.

Broasca-n cerc


Sarcina didactică: dezvoltarea deprinderilor motrice

Desfăşurarea jocului: Se împart copiii în echipe de pâna la 10 membrii. Fiecare echipă formează un cerc, iar membrii fiecărei echipe primesc câte un număr. La o comandă, toţi participanţii cu numărul 1 pornesc în jurul cercului format de propria echipă, sărind ca broasca. În momentul în care revin la locul lor în echipa, pornesc cei cu numărul 2 și așa mai departe.

Echipa care termină prima, câstiga.

Jocul se poate repeta prin schimbarea modului de deplasare – sărituri într-un picior, alergare în patru labe, alergare cu spatele, etc.