Caută vecinii


Sarcinile didactice:

  • Să compare numerele şi să determine ”vecinii” lor;
  • Să determine locul fiecărui număr în şirul numeric (aspectul ordinal al numerelor);
  • Să recunoască cifrele în limitele 1-7;
  • Să realizeze corect corespondenţa cifră-cantitate;
  • Să compare grupele de obiecte, pentru a putea stabili “vecinii”;

            Material didactic: Pe un panou în faţa clasei sunt desenate cuşti pentru câini, numerotate de la 1 la 7, iar pe măsuţă o mulţime de jetoane cu câini. Conducătorul jocului ridică un jeton cu o anumită cifră; un copil va alege, din mulţimea câinilor tot atâţia câini cât arată cifra şi îi va aşeza la cuşca corespunzătoare (cea cu cifra corespunzătoare mumărului de câini). Copilul care va fi lovit cu mingea va indica vecinul mai mic şi mai mare al cuştii respective.

Pe un panou sunt desenate căsuţe numerotate de la 1 la 7; la fiecare căsuţă locuieşte un animal domestic (siluete): 1-calul, 2-pisica, 3-oaia, 4-porcul, 5-vaca, 6-câinele, 7-iepuraşul. Această variantă se desfăşoară pe echipe: un copil din prima echipă alege un număr de la 1 la 7 şi cere celeilalte echipe să spună cine locuieşte la numărul respectiv şi care sunt vecinii. De exemplu: la numărul 3 locuieşte oaia; vecinii ei sunt: vecinul mai mic este numărul 2-pisica, iar vecinul mai mare este numărul 4-porcul (cu o unitate).

Desfășurarea jocului: Şapte copii au în piept câte o floricică pe care sunt cifre de la 1 la 7; ei se aşază în faţa grupei în ordine crescătoare iar conducătorul grupului întreabă: ”La ce număr locuieşte Maria). Copii răspund; conducătorul jocului întreabă care sunt “vecinii Mariei“ – mai mare, mai mic iar copilul care va fi lovit cu mingea va răspunde.

În finalul jocului se foloseşte metoda cubului. Copiii sunt împărţiţi în grupuri de câte patru; fiecare copil din grup va primi o foaie pe care sunt desenate trei pătrate (unul lângă altul). Pe feţele cubului, din faţa clasei, sunt desenate diferite obiecte: trei căţei, şapte floricele, nouă mingiuţe, cinci ursuleţi, opt frunzuliţe, patru răţuşte. Conducătorul grupului va rostogoli cubul şi împreună cu cei din grupul său vor stabili câte obiecte sunt desenate pe faţa cubului, unde acesta s-a oprit. Individual, fiecare copil va scrie pe fişă astfel: în pătratul din mijloc cifra corespunzătoare numărului de elemente de pe faţa cubului, în pătratul din stânga vecinul mai mic iar în pătratul din dreapta vecinul mai mare; în dreptunghiurile de sub fiecare pătrat scrie tot atâtea liniuţe cât arată cifra din pătrat. După ce fiecare copil rezolvă individual sarcina, se consultă cu cei din grupul său iar conducătorul grupului va prezenta soluţia corectă. Se vor aprecia răspunsurile corecte.

Reclame