Anotimpurile


Sarcina didactică: familiarizarea elevilor cu ordinea cronologică a lunilor și anotimpurilor anului

Material didactic: jetoane pe care sunt scrie lunile și anotimpurile anului, imagini cu cele 4 anotimpuri.

Desfășurarea jocului: Clasa se împarte în 4 echipe, fiecare echipă reprezentând un anotimp al

anului. Jetoanele se împart elevilor. Învățătorul rosteste numele unui anotimp, de exemplu “Primăvara”. Elevii care au jetoane cu numele anotimpului sau cu numele lunilor acestui anotimp ies în față și se așază în ordine cronologică. La fel se procedează și în cazul celorlalte anotimpuri. Câștigă echipa/echipele care au lucrat corect.

Reclame